ޚަބަރު
ގުގުރުމުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ބައެއް ގެތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މާލެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި މިރޭ ގުގުރުމުގެ އަސަރު ކުރުމުން ބައެއް ގޭގެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ އެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ ގުގުރިއާއެކު ބައެއް ގޭގޭގެ އީއެލްސީބީތައް ޓްރިޕް ވެގެން އެކި ފަރާތްތަކުން ގުޅަމުންދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވާކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެ އެވެ.

މާލޭއަށް ހޮނު އަޅާ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވާކަމަށް ބުނާ ވާހަކައެއްވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މާލެއަށް ހޮނުއެޅިކަމަށް އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އަދި ނުބުނެ އެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ވަނީ މިރޭ 23:00 އިން ފެށިގެން ފަތިހު 5:00 އާހަމައަށް ރ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫއާ ހަމައަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ގުގުރާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ހުދު ސަމާލެއްވެސް ނެރެފަ އެވެ. އަދި ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ނ. އަތޮޅަށް މިރޭ 23:30 އިން ފެށިގެން ދަންވަރު 2:30 އަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ގުގުރާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ރީދޫ ސަމާލެއްވެސް ވަނީ ނެރެފަ އެވެ.

13
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top