ހަމަލާއަކީ ނަޝީދަށް އަމާޒުކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް: ފުލުހުން

ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލައިފައިވަނީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްކަމަށާއި، އެއީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއްކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. މައްސަލާގައި ފުލުހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

ނިއުސްމޭކާސް