އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިތުބާރު ދެ ކަފިވެފައި!

  • އެމްޑީޕީން ބުނެފައިވަނީ އިލެކްޝަންގެ މެމްބަރުންނަށް ފުރިހަމަ އިތުބާރުކުރާކަމަށް
  • އިންތިހާބުގެ ކަންކަން އިޅުވާލުމަށް މެމްބަރުން މަސައްކަތްކުރާކަމަށް އިދިކޮޅުން ތުހުމަތުކުރޭ
  • ކޮންމެ އިންތިހާބަކާއެކުވެސް އިލެކްޝަންސްގެ އިތުބާރުގެ ވާހަކަތައް ތިލަވޭ

ނާއިލާ އަކީ ލާމަސީލު ނަމޫނާއެއް: ރައީސް

އަލްމަރްޙޫމާ ނާއިލާ އިބްރާހީމް ކަލޭފާނަކީ، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ތަރުބިއްޔަތު ކޮށްދެއްވުމުގައި ލާމަސީލު ނަމޫނާއެއްކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

ނިއުސްމޭކާސް