ޅ. އޭއީސީން ޕްރިންސިޕަލް ފަރުހަތު ބަދަލު ކުރީ އޭނާ އެދިގެން!

  • ފަރުހަތު ނައިފަރު ސްކޫލަށް ބަދަލުކުރީ އިއްޔެ
  • ޕްރިންސިޕަލަކު ނެތި ސްކޫލު ހުޅުވާތީ ބެލެނިވެރިން ވަނީ މިއަދު އިހުތިޖާޖުކޮށްފައި
  • ޅ. އޭއީސީގެ ދާއިމީ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނެވީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކިޔަވަން

އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލުން ދެމުން އައި ޚިދުމަތްތައް ރަސްމީކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް، މިއަދު މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ސީޓީ ސްކޭން، މެމޮގްރަފީ އަދި އޯޕީޖީގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީގޮތުން…

ބ. އަތޮޅުގައި އިތުރު ރިސޯޓެއް ނުހަދަން ގޮވާލައި ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފި

ބ އަތޮޅުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަން ނުފަށާ ހުރި ފަޅުތަކާއި، ފިނޮޅުތަކާއި، ފަޅުރަށްތަކުގައި ރިސޯޓް ނުހެދުމަށް ގޮވާލައި ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފިއެވެ. ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް، އާންމުކޮށްފައިވާ…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

އެންމެ ފަސް

ނިއުސްމޭކާސް