ޚަބަރު
އެމްއެންޔޫގެ މެޑިސިން ސްކޫލް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ މެޑިސިން ސްކޫލާއި ޓީޗިން ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

އެމްއެންޔޫއިން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މި ދެ އިމާރާތް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ ޔުނިވާސިޓީން ދޭ ޑިޒައިނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ. އަދި މި ދެ މަޝްރޫއަކީވެސް ޕާކިސްތާނުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ދެ މަޝްރޫ އެކެވެ.

މެޑިސިން ސްކޫލު އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ އިންޓޭކަކަށް 100 ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވާދެވޭނެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު އެވެ. މި ސްކޫލުގައި ޖުމުލަ 500 ދަރިވަރުންނަށް އެއްފަހަރާ ކިޔެވޭނެކަމަށްވެސް އެމްއެންޔޫއިން ބުނެ އެވެ. އަދި ޓީޗިން ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީ ކުރަނީ 300 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ގޮތަށެވެ. މި ހޮސްޕިޓަލުން ބަލި މީހުންނަށް ހިދުމަތް ދެވޭ ފެންވަރަށް ޒަމާޒީ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ގާއިމު ކުރާނެ އެވެ.

މި ދެ ތަން ވެސް ހަދަން ހަމަޖެހިފަ އިވަނީ ހުޅުމާލޭގަ އެވެ. ދެ އިމާރާތަށް ވެސް 5،700 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއް ހުޅުމާލެއިން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

މެޑިކަލް ސްކޫލާއި ޓީޗިން ހޮސްޕިޓަލް ޑިޒައިންކޮށްފައި ވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ އާތިފު ނަޒަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންނެވެ. މެޑިކަލް ޓޫރިޒަމަށްވެސް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް އިމާރާތް ކުރާ އެ ސްކޫލާއި ހޮސްޕިޓަލުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކެއް ވަކިން ހުންނާނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްއެންޔޫއިން ވަނީ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސް އާއި ސްކޫލް އޮފް ނާސިންގެ އާ އިމާރާތް ޑިޒައިންކޮށް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްވެސް އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

މި ދެ މަޝްރޫގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ މަހުގެ 24 އާ ހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.

6
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top