އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާށް ދެމުންގެންދާ އިނާޔަތް 10000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޖަލްސާއަށް، ޕެންޝަނަށްބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާ އިސްލާހުގެ ގޮތުގައި،އެ އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރެވެ.

ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ މިހާރު އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ދެމުންގެންދާ 5000 ރުފިޔާ 10000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރާ ގޮތަށް އެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށެވެ.

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖާބިރު  ހުށަހެޅުއްވި އެ އިސްލާހަށް މަޖިލީހުގައި ވަނީ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިއެވެ.

ޖާބިރު އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ދޭ 5000 ރުފިޔާ 10000 ރުފިޔާއަށް މަތިކުރުުމަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ހުށަހެޅީ ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދުތައް ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.