ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓައި މިދިޔަ މަހުގެ 18 ވަނަ ގެއްލުނު ޝައިމް އަބްދުﷲ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން މުޅި ދައުލަތުން ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 20 ވަނަ ޖަލްސާއަށް މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ވަނީ މިއަދު ހާޒިރުކޮށް، ޝައިމް ގެއްލުނު މައްސަލައިގަ ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

ޝައިމް މައްސަލައިގައި މަޖިލިސް މެމްބަރުން ކުރިމަތި ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ، އެމައްސަލައިގަ އެންމެ ބޮޑަށް ޒިންމާ ވާންޖެހޭ އެއްފަރާތީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ ކަމަށާއި އަދި، އެކަމަނާ ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި، ޝައިމް ގެއްލުނު މައްސަލައިގަ މުޅި ދައުލަތުންވެސް ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ، ޝައިމް ގެއްލުން ކަން އިނގުނު ހިސާބުން ފެށިގެން، ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ޝައިމް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި ކަމަށާއި، އަދި ޝައިމް ގެއްލުނު އިރު ޑިއުޓީގައި ހުރި މުވައްޒަފަކު ވަނީ ސަސްޕެންޑްވެސް ކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ޝައިމް ފިލައިގެން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ފެނިފައިވަނީ މިމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގެ ދެ ކޮޓަރީގެ އެޕާޓުމެންޓެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.