ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ގޮންޒާލޯ ހިގުއައިން އަށް ޗައިނާ ސުޕާ ލީގުގެ ބައެއް ކްލަބުތަކުން ޝައުގުވެރިވާކަމަށް އިޓަލީގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ކްލަބުތަކުން ރަނގަޅު ހުށަހެޅުން ލިބިފައިވީނަމަވެސް ހިގުއައިން ބޭނުންވަނީ ޔުވެންޓަސްގައި މަޑުކުރާށެވެ.

ކުރީން، ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅުނު ހިގުއައިންގެ ވިދުން އެންމެ ގަދަވީ ނަޕޯލީގައެވެ. ނަޕޯލީ އަށް ކުޅެދިން 147 މެޗުގައި 92 ލަނޑުޖަހާފައިވެއެވެ. އެ ޓީމުގައި ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމުގެ ސަބަބުން ޔުވެންޓަސް އިން ޝައުގުވެރިވުމުން އެ ޓީމަށް ބަދަލުވީ 2016 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އޭރުގެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ ރެކޯޑްފީ އަކަށް ނަޕޯލީ ދޫކޮށް ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅުމަށްފަހު އެ ޓީމުގައިވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނަށް ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ގެނައުމަށްޓަކައި، ޔުވެންޓަސް އިން ވަނީ ހިގުއައިން ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން، ފާއިތުވެދިޔަ ސީޒަނުގައި ހިގުއައިން ވަނީ ލޯން އުސޫލުން އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާނަށާއި، އިނގިރޭސި ކްލަބު ޗެލްސީ އަށް ކުޅެފައެވެ. އެކަމަކު، މި ދެ ޓީމުގައިވެސް އޭނާ އަށް މާއެދެވޭ ކުޅުމަށް ދެއްކިފައެއްނުވެއެވެ.

އުމުރުން 31 އަހަރުގެ ހިގުއައިން ވަނީ މިދިޔަ މާރިޗް މަހު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލިކަން އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ގައުމީ ޓީމަށް މިހާތަނަށް 75 މެޗުގައި 31 ގޯލު ޖަހައިފައެވެ.

ލޯން އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެނބުރި ޔުވެންޓަސް އައިނަމަވެސް، އެ ޓީމުގެ މިހާރުގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީގެ ޕްލޭންތަކުގައި ހިގުއައިން ނުހިމެނެއެވެ. މީގެއިތުރުން، ޔުވެންޓަސްގެ އަމާޒަކީ ކުރިއަށް ސީޒަނަށް އިތުރު ފޯވާޑެއް ގެނައުމެވެ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ، އެ ޓީމުން ވަރަށް އަވަހަށް ހިގުއައިން ވިއްކާލާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

މިހާތަނަށް އައިއިރު، މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ޔުވެންޓަސް އިން ވަނީ ހިލޭ ޓްރާންސްފާގައި ކުރީގެ ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން އާއި އާރޮން ރަމްސޭގެ އިތުރުން އެޑްރިއެން ރަބިއޯ ގެނެސްފައެވެ. އަދި އެ ޓީމުން ވަނީ ޖެނޯއާގެ ޑިފެންޑަރު ކްރިސްޓިއަން ރޮމޭރޯ އާއި ރޯމާގެ ފުލްބެކް ލޫކާ ޕެލެގްރިނީ އަދިސަސުއޯލޯގެ ތުރުކީ ޑިފެންޑަރު މެރިހް ޑެމިރާލްގެ ސޮއިވެސް ހޯދާފައެވެ. މީގެއިތުރުން، ނެދަލޭންޑްސްގެ ޒުވާން ޑިފެންޑަރު މަތައިސް ޑި ލިޓް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް އެ ޓީމާ ގުޅޭނެކަމަށް ފަހުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.