ށ.ނޫމަރާއަށް ހޮނުއަޅައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، ނޫމަރާއަށް ހޮނު އަޅާފައިވަނީ ރޭ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އެރަށަށް ހޮނު އެޅުމުގެ ސަބަބުން، ކަައުންސިލް އިދާރާއަށާއި އަދި ބަނދަރުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ހޮޅިދަނޑިތަކަށާއި އަދި އިންޖީނުގެއަށް ވަނީ އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބިފައެވެ.

އެރަށު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ އަގު ބޮޑު ކަރަންޓް ސާމާނަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ވާއިރު، ހޮނު އެޅުމުގެ ސަބަބުން އެރަށުން ވަނީ ކަރަންޓްވެސް ގޮސްފައެވެ.

މިއަދު ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ވައިޓް އެލާޓްވެސް ނެރެފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.