ދުނިޔެ
ހުޅަނގުން ކިތަންމެ ދިފާއުކުރިޔަސް، ހޫތީންގެ ހަމަލާތައް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް!

ޔަމަނުގެ އީރާނާ ގުޅިފައިވާ ހޫތީ ހަތިޔާރު އެޅި ޖަމާއަތުން އެމެރިކާ އާއި އިޒްރޭލުގެ ތިން އުޅަނދަކަށް ހަމަލާދިން ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

ހޫތީން ބުނީ ހޫތީންގެ ހަނގުރާމަވެރިން އެހަމަލާ ދީފައިވަނީ ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން އެ އުޅަނދުތައް ސަލާމަތް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކަމަށެވެ.

އެ ޖަމާއަތުގެ އަސްކަރީ ތަރުޖަމާނު ޔަހްޔާ ސަރީ ބުދަ ދުވަހު ދިން ވީޑިއޯ ހިތާބެއްގައި ބުނީ ހޫތީން ހަމަލާދިނީ ގަލްފް އޮފް އޭޑެންގައި އޮންނަ މާސްކް ޔޯކްޓައުން ކާގޯ ޝިޕަށް ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ކަށަވަރުކޮށްދިން ގޮތުގައި ހޫތީން އެމީހުންގެ ސަރަހައްދުން އެންޓިޝިޕް ބެލިސްޓިކް މިސައިލެއް އެ އުޅަނދާ ދިމާއަށް ފޮނުވާލިއިރު، އެ އުޅަނދަކީ “އެމެރިކާގެ ދިދަ ޖަހާފައިވާ، މިލްކުވެރިކަމުގައިވާ، އަދި އޮޕަރޭޓްކުރާ އުޅަނދެއް. އެ އުޅަނދުގައި 18 އެމެރިކާ ފަޅުވެރިން އަދި ހަތަރު ގްރީސްގެ ކްރޫ މެމްބަރުންނާ ތިބި” އެވެ.

މި ހަމަލާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެފައިނުވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ސަރީ ބުނީ އެ ޖަމާއަތުން އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އޮތް އިޒްރޭލުގެ ބޯޓު އެމްއެސްސީ ވެރަކްރޫޒް އަށް އަމާޒުކޮށް އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަނަވަރަކަށް ޕްރޮޖެކްޓައިލެއް ފޮނުވާލި ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނީ މާސްކް ޔޯކްޓައުންއަށް ހަމަލާދިންތާ ދެ ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުގެ ސިފައިން ޔަމަނުގެ މަތިން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ހަތަރު ޑްރޯން “ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނައްތާލާފައިވާ” ކަމަށެވެ.

ހޫތީން ބުނީ އިޒްރޭލުން ގައްޒާގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާނުލަނީސް އިޒްރޭލުގެ މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުތަކަށް ރަތް ކަނޑު ހުރަސް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިޒްރޭލާއި ގުޅުންހުރި އުޅަނދުތަކުން ރަތް ކަނޑު ނޫން އެހެން ރާސްތާއަކަށް ދަތުރުކުރަން މަޖުބޫރުވުމުގެ ސަބަބުން އެގައުމުގެ އިގްތިސާދަށް އަސަރުކުރާ ކަމަށް ހޫތީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

124
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top