ޚަބަރު
ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށިތައް އަލުން ނުގުނަން ނިންމައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އާންމު ކުރި ފަހުން އަލުން ގުނަން އެދުނު ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ނުގުނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

އީސީން ބުނީ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ގުނަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް އީސީއަށް ފާހަގަވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ގުނާ ދިނުމަށް އެދި އީސީއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެ ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލެއްވި އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަހްމާން އެވެ. އޭނާ އެ ފޮށި އަލުން ގުނަން އެދުނީ އޭނާ އާއި އެ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރި ކެންޑިޑޭޓާ ދެމެދު އެންމެ ހަތަރު ވޯޓުގެ ފަރަގެއް އޮތުމުންނެވެ.

އީސީގެ މެންބަރު ހަސަން ޒަކަރިއްޔާ އިއްޔެ ޖަޒީރާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަ ވުމަކީ ވޯޓު އަލުން ގުޅަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫންކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކެންޑިޑޭޓުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ކަންކަން އީސީން ބަލާނެ ކަމަށެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާތައް ދައްކާގޮތުން 4 ވޯޓުގެ ތަފާތުން ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވަނީ ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު އަލީއެވެ. އޭނާއަށް 1074 ވޯޓު ލިބުނުއިރު އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރެއްވި އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަހްމާނަށް ލިބިފައިވަނީ 1070 ވޯޓެވެ.

3
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top