އޫރު މަހާއި ބަނގުރާ ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކުން މަނާ ކުރާ ގަރާރެއް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

އޮންލައިން ނޫހެއް ކަމަށްވާ, "ވަން އޮންލައިން"އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ޖާބިރު ވަނީ މި ގަރާރު މިއަދު މަޖިލީހަށް ވައްދާފައިވާކަން ޔަގީންކޮށްދެއްވައިފަ އެވެ.

ޖާބިރުގެ ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖެއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމު ގައުމަކަށްވީ ހިނދު، ރާއްޖޭގައި ހިންގާނީ އިސްލާމީ ދައުލަތެއް ކަމަށާއި، ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހަދާ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ހަދަން ޖެހޭނީ ވެސް އިސްލާމްދީނާއި ހިލާފުނުވާގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް ގާނޫނުއަސާސީގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އިސްލާމް ދީނުގައި ހަރާމް އެއްވެސް ކަމެއް ގާނޫނު އަސާސީއާއި ގާނޫނުތަކާ ހިލާފަށް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަކީ ކުރެވިގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އެ ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.