ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ރާއްޖޭގެ ތިން އަތޮޅެއްގެ ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.

ވ، މ، އަދި ފ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކުރެއްވި އެ ޒިޔާރަތަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ބެލުމަށާއި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ފުޅާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެކެވެ.

މިނިސްޓަރު އެ ދަތުރުފުޅު ފަށާފައިވަނީ މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހެވެ. އަދި މިނިސްޓަރު ވަނީ މިއަދު އެ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލާފައެވެ.

އެގޮތުން، އެ ޒިޔާރަތުގައި މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވަނީ، ވަޑައިގެންނެވި ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ އެތަންތަނުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަލާ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.