ޚަބަރު
19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފަހު ޖަލްސާ މެއި 13 ގައި ބާއްވަނީ

މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަހު ޖަލްސާ އަންނަ މެއި މަހުގެ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލައްވަމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް ވަނީ މެއި މަހު 19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ދައުރު ހަމަވާތީ ފަހު ޖަލްސާ ބާއްވާނީ މެއި 13 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެއި 9 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ކޮމިޓީއަކުންވެސް މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ފަހު ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްތައް ފޮނުއްވައި ދެއްވުމަށްވެސް ކޮމިޓީތަކުގެ މުގައްރިރުންނާއި މެންބަރުންގެ ކިބައިން އަސްލަމް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ގަވައިދު ބަޔާންކުރާ ގޮތުން މެއި މަހުގެ 15 ދުވަހާ ހަމައަށް 19 ވަނަ މަޖިލިސް ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

19 ވަނަ މަޖިލިސް ނިމުމަކަށް އަންނަ އިރު މި މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވީ 87 މެންބަރުންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މެންބަރުން ސަރުކާރު ބަދަލުވުމާއެކު ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް އައްޔަން ކުރުމުން މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދީފައިވެ އެވެ. އެއާއެކު މިހާރު މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވީ 80 މެންބަރުންނެވެ.

20 ވަނަ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އައްޔަން ކުރުމަށް މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އިންތިހާބު ބާއްވާފައިވާ އިރު 93 މެންބަރުން ވަނީ ހޮވާފަ އެވެ. މި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 66 މެންބަރުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީކަމަށްވާ ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓުގަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ގޮތުން މަޖިލީހަށް ހޮވުނު ހަތް މެންބަރެއް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކޮށްފަ އެވެ. މިއާއެކު އާ މަޖިލިސް ފެށޭއިރު މަޖިލީހުގައި ޕީއެންސީގެ 73 މެންބަރުން ތިއްބަވާނެ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ޕީއެންސީއަށް ލިބިފައިވާއިރު ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެމްޑީއޭ އާއި އެމްއެންޕީން ވަނީ ތިން ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕީއެންސީގެ ތާއީދާއެކު ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްވެސް ވަނީ މާމިގިލި ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރައްވާފަ އެވެ.

20 ވަނަ މަޖިލީހުގައި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއަށް ލިބިފައިވަނީ 12 ގޮނޑި އެވެ.

އާ މަޖިލިސް ހުވާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެއި 28 ގަ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top