bg-0

މި ސީރީޒް އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ބިލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ސީރީޒްއެކެވެ.

PLAY LATEST