މުޙައްމަދު ޒާހިރު
މުޙައްމަދު ޒާހިރު ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް ނިކުތީ 2008 ވަނަ އަހަރު ދިޓީވީ އިންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ޒާހިރު ވަނީ ވީޓީވީ އާއި ރާއްޖެޓީވީގައި ނޫސްވެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

    Posts navigation