އަބްދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
އަބްދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ނިކުތީ 2012 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެޓީވީންނެވެ. އޭގެފަހުން ރާއްޖެޓީވީ އަދި ސަންގުޓީވީގެ ނިއުސްރޫމް ހިންގުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރި ނަސީރުގެ ހާއްސަ ދާއިރާއަކީ ސިޔާސީ ދާއިރާ އެވެ.

Posts navigation