އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް 2014 ވަނަ އަހަރު ގުޅުނު އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ އަކީ ހުރިހާ ދާއިރާގެ ހަބަރުތައްވެސް ކަވަރުކުރާ ހުނަރުވެރި ނޫސްވެރިޔެކެވެ. އެންމެނާއި ގުޅޭ އަޒްލިފާ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވެނީ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާގެ ހަބަރުތަކަށް ފަރިތަ ނޫސްވެރިޔެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

Posts navigation