މަރު ކޮމިޝަނުން މިއަދު ފޭސްބުކްގައި އާއްމު ކުރި ވީޑީއޯގައި ރިލްވާން ގެއްލުނު ދުވަހުގެ ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖްގެ އިތުރުން ކުޅެފައިވާ ބައެއް މަންޒަރުތައް ހިމަނާފައިވެއެވެ. 4 މިނެޓުގެ މި ވީޑިއޯގައި ބަޔަކު މީހުން ރާވައިގެން ރިލްވާނަށް ބިރު ދައްކައިގެން ރަހީނުކޮށް ރަތް ކާރަކަށް އަރުވާ މަންޒަރު ހިމަނާފައިވެއެވެ.

ރިލްވާންގެ ދައްތަ ފާތިމަތު ޝެހެނާޒްގެ އިންޓަރވިއުއެއްވެސް ހިމަނާފައިވާއިރު، ޝެހެނާޒް އެދުނީ ރިލްވާން އަށް އިންސާފުހޯދަދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށެވެ. އެކަމާއި ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ހުރި ނަމަ، އެ މައުލޫމާތު ކޮމިޝަނާއި ހިއްސާކުރުމަށެވެ.

ރީއެނެކްޓްމެންޓް ވީޑިއޯއެއް މަރު ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށްފި