ރައީސް ނަޝީދުގެ ހަށިފާރަވެރިޔާ އިލްހާމް އާދަމް

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ޒަޚަމްވި އެމަނިކުފާނުގެ ހަށިފާރަވެރިޔާ އިލްހާމް އާދަމްގެ ކަނދުރާގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ޖަޒީރާއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން އިލްހާމްގެ އާއިލާގެ މީހަކު ބުނީ، އިލްހާމްގެ ކަނދުރާގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކަނދުރާގެ ޑިސްކު ހަލާކުވެފައި ވުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

އަދި މި އޮޕަރޭޝަން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގައި މާދަމާގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެއެވެ.

މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އިރާކޮޅު ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ދީފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު ކުރުނބާގައި އޮތް ބައްދަލުވުމަކަށް ވަޑައިގަންނަވަން، ގެއިން ނިކުމެ ކާރުކޮޅަށް އަރާވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް އެއްޗެއް ގޮއްވާލައިގެންނެވެ.

މި ހާދިސާހިނގި ވަގުތު ރައީސް ނަޝީދުގެ އެންމެ ގާތުގައި ހުންނެވީ އިލްހާމް ކަމަށްވާއިރު، އެއްޗެއް ގޮއްވާލުމާ އެކު ރައީސް ނަޝީދު ބިންމަތިން ނަގައި ކާރަށް އެރުއްވީ ވެސް އިލްހާމެވެ. އަދި މި ހާދިސާގައި އިލްހާމްއަށްވެސް  އެކި ވަރުގެ އަނިޔާ ލިބި އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން އެރޭ ވަނީ ފަރުވާ ހޯދާފައެވެ.

ހަމަލާއަށްފަހު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް ގިނަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ހަށިކޮޅަށް ހަމަލާގެ ސަބަބުން ވަން ރޭޒަރފުއްތައް ނެގުމަށް 16 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޑޮކްޓަރުން މުހިންމު ގިނަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ކުރިއެވެ. އެއަށްފަހު އޭޑީކޭގައި އަށް ދުވަސް ހޭދަކުރުމަށްފަހު އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ޖަރުމަން ވިލާތުގައި އިތުރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުންނެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.