މެއި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދެވުނު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޒަހަމްތަކުގެ ލަކުނުތައް ފޮޮރުވާ އޮޕަރޭޝަން ކުރައްވަން ރައީސް ނަޝީދު ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިނުގެންނެވިކަމަށް ބޭބެފުޅު ޑރ. އިބްރާހިމް ނާޝިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޑރ. އިބްރާހިމް ނާޝިދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގަިއ ވިދާޅުވީ ހަމަލާގައި ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޒަހަމްތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފަސޭހަވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޒަހަމްތައް ފޮރުވާ އޮޕަރޭޝަން ކުރައްވަން ރައީސް ނަޝީދު ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިނުގެންނެވިކަމަށް ވިދާޅުވެ ޑރ. ނާޝިދު ވަނީ ފޮޓޯއެއްވެސް ޓުވީޓުގައި ހިމަނުއްވާފަ އެވެ.

ޑރ. ނާޝިދު ވިދާޅުވީ އެ ފޮތޯ އާންމުކުރެއްވީ ރައީސް ނަޝީދުގެ އެދިަވަޑައިގެންނެވުމަކަށް ކަމަށެވެ.

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގެންދަވަނީ އެމަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ޖަރުމަނުގައި އަދިވެސް ފަރުވާ ހޯދަވަމުން ކަމަށެވެ. ޖަރުމަނަށް ވަޑައިގެންނެވިފަހުންވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ގިނަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ކުރައްވާފަ އެވެ.

ޖަރުމަނުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ފުރަތަމަ ސަރޖަރީ ކުރެއްވީ މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެއަށްފަހު މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ދެ ވަނަ ސަރޖަރީއެއް ކުރެއްވި އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ދީފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު ކުރުނބާގައި އޮތް ބައްދަލުވުމަކަށް ވަޑައިގަންނަވަން، ގެއިން ނިކުމެ ކާރުކޮޅަށް އަރާވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް އެއްޗެއް ގޮއްވާލައިގެންނެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

1 ކޮމެންޓް

  1. ޙޫކެއަސް؟

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.