2021 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 7 ވަނަ ޖަލްސާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރު ހަފްތާއަކަށް ދިގު ދަންނަމާލުމަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފައްޓަވައި، ވާހަކަދައްކަވަމުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި ނައިބް ރައީސް، އިވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރު ހަފްތާއަކަށް ދިގު ދަންމާލުމަށް ވޯޓަށް އެހެނެކަމަށެވެ. ސަބަބެއްކަމަށް އީވާ ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީތަކުގައި ނިންމަންޖެހޭ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ހުރުމުންނާއި، އެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް އިތުރު ހަފްތާއެއްް ބޭނުންވާކަމަށް ކޮމެޓީތަކުގެ މުޤައްރިރުން ވިދާޅުވެފައިވާތީކަމަށެވެ.

އިވާ ވިދާޅުވީ ގޮތުގައި މިއަދުގެ ޖަލްްސާގައި ވޯޓަށް އެހޭޭނީ މަޖިލީހުގެ ދައުރު އިތުރު ހަފްތާއަކަށް ދަންމާލުމަށެވެ. އެއީ އަންނަ މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ދައުރު ނިންމާލެވޭގޮތަށެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.