ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް -- ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން / ޖަޒީރާ

ކޮވިޑް ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ކޮވިޑް ޖެހިގެން ނިޔާވީ ހައިކޯޓުގެ ތަރުޖަމާނު އަމީން ފައިސަލްގެ ގާތްތިމާގެ މީހެކެވެ. އޭނާ ނިޔާވީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މިރޭ 10:30 ހާއިރެވެ.

މިއީ ކޮވިޑް ބަލީގައި ރާއްޖޭގައި ނިޔާވި 208 ވަނަ މީހާއެވެ.

ނަމަވެސް އޭނާ ނިޔާވީ ކޮވިޑް ޖެހިގެން ކަން އެޗްޕީއޭއިން އަދި ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ. ކޮވިޑް މަރެއް ކަމަށް އިއުލާން ކުރާނީ އެގޮތަށް ކަނޑައަޅާ، ހެލްތް މިނިސްޓަރ ސޮއި ކުރައްވާ ހިސާބުންނެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.