މާލޭ ގެއެއްގެ ތެރެއިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި އެ މީހާ ފެނިފައިވަނީ ގަލޮޅުގައި ހުންނަ ގެއަކުންނެވެ. އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 11:57 ހާއިރުއެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުން އެ މީހާގެ ހަށިގަނޑު މިހާރުވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ގެންދެވިފައެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުލުހުން ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.