މާލޭ ފަޅު ތެރެއިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިގެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވަނީ ޓޯޔާޑް ކުރުމަތީ ފަޅުތެރެއިންނެވެ.

(އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ)

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.