މޭލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކަށް ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) ފަރާތުން ވާދަ ކުރައްވާނީ  ކައުންސިލް މެމްބަރު އަހުމަދު ނަރީޝް ކަމަށް އެޕާޓީން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ނަރީޝް ތަމްސީލް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާއެވެ.

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ކަމަށް ޕީޕީއެމްއިން ވާދަ ކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނަރީޝް ހޮވިފައިވަނީ އެޕާޓީން މިއަދު ބޭއްވި  ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

ޕީޕީއެމްއިން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ކަމަށް 3 ބޭފުޅަކު ވަނީ ވާދަ ކުރައްވާފައެވެ. އެއީ ނަރީޝްގެ އިތުރުން ހުޅުމާލެ ދާއިރާއިގެ ކައުންސިލް މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއު އާއި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނަހުލާ އަލީ އެވެ.

މި ވޯޓުގައި ނަރީޝްއަށް 5 ވޯޓް ލިބިލެއްވި އިރު، ޝުޖާއު އަދި ނަހުލާއަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 4 ވޯޓެވެ.

މާލެ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ހޮވުމަށް އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ތާވަލް ކޮށްފައިވަނީ މާދަމާއެވެ.

މާލެ ސިޓީގެ ކައުންސިލްގެ ގޮނޑިތައް ބެހިފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، މާލެ ސިޓީން ޕީޕީއެމްއަށް 13 ގޮނޑި ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި އެމްޑީޕީއަށް ލިބިފައި ވަނީ މާލެ ސިޓީގެ 6 ގޮނޑި އެވެ. އެހެންކަމުން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަަކަށް އައްޔަން ކުރާނީ ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލަރެކެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.