ޅ.ހިންނަވަރުގެ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރަން ގެނައި އެލް ބްލޮކްތައް އެ ރަށަށް ލޯޑު ކުރުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ

ޅ. ހިންނަވަރު ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށި ލުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް އެލް ބްލޮކްތައް އެ ރަށަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ، ހިންނަވަރު ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، އެއްގަމުތޮށި ލުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް އެލް ބްލޮކްތައް ކ. ތިލަފުށިން ޅ. ހިންނަވަރަށް މިހާރު ލޯޑު ކުރެވިފައި ކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 3.2 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމާއި، 65,170.76 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި، 421 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި، 123.9 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލުމާއި، 170.55 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނޭ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ.

ހިންނަވަރުގެ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި އެމްޓީސީސީން ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓް މޯބިލައިޒްކޮށްފައިވަނީ މި އަހަރުގެ މާރޗު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ، ހިންނަވަރުގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއަށް ޖުމްލަ 99.52 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ ކަމަށެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.