11/06/2021: ހ. ތަރަބޫޒުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

ރޭ މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން 30 މީހަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަމަށް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނީ ހ. ތަރަބޫޒުގޭގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން 30 ފަރާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު މިފަރާތްތައް ވަނީ އަނބުރާ ގެޔަށް ބަދަލު ކޮށްފައި ކަމަށް އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނެއެވެ.

ހ. ތަރަބޫޒުގޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައި ވަނީ އެ ގޭގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ހުރި އެންގްރޭވް ކުރާ ލޭޒާ މެޝިންތަކެއްގައި ރޯވެގެންނެވެ. ރޭ 2:44 ގައި ހިނގި މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބުމާއެކު ސިފައިން ވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ގޮސް އަލިފާން ނިއްވާލާފައެވެ.

އަލިފާން ރޯވެފައިި ވަނީ މީހުން ދިރިނޫޅޭ ފަންގިފިލާއެއްގައި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. އެ ހާދިސާއަށްފަހު ސިފައިން ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އަލިފާން ރޯވުވުމުގެ ސަބަބުން، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ވެފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.