ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް / ޖަޒީރާ

ޒާތީ މައުލޫމާތު ވިއްކުމާއި، އޮރިޔާން ކާޑު ބަހާ ގްރޫޕްތަކެއްގެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

އެފަދަ މައްސަލަތަކެއް ބަލަމުންގެންދާކަން ފުލުހުންވެސް ވަނީ "ޖަޒީރާ" އަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ޒާތީ މައުލޫމާތު ވިއްކާ ޓެލެގްރާމް ގްރޫޕަކާއި، އޮރިޔާން ކާޑު ހިއްސާ ކުރާ ޓެލެގްރާމް ގްރޫޕެއްގެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާއިގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލް ހާމަކުރެވެން ނެތްކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މި ގްރޫޕްތަކުގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށާފައިވާއިރު، ޓެލެގްރާމް ގްރޫޕްތަކުގައި ޒުވާން އަންހެން ކުދިންގެ ފޮޓޯތަކާއި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ އައިޑީތައް ބަހާކަމުގެ ޝަކުވާތައް ގިނައިން އަޑުއިވެއެވެ. އެގޮތުން ދާދިފަހުން ވެސް އެފަދަ މައްސަލައެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހޫނުވެފައިވެއެވެ.

ހަމައެއާއެކު އޮރިޔާންކާޑު ހިއްސާ ކުރާ ގްރޫޕްތައް ވެސް ތިބޭ ކަން ފަހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. ރާއްޖޭގައި އޮރިޔާން ކާޑު ނެގުމާއި ގެންގުޅުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.