ހޯރަފުށީ އެއަޕޯޓްގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމައި، ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ، އެއާޕޯޓްގެ އެހެން މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީސީސީ) އިންނެވެ.

އެމްޓީސީސީން ވަނީ އެއާޕޯޓްގެ މަގުތަކުގެ އިތުރުން، ރަންވޭވެސް މަރާމާތުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ޓާމިނަލްއަސް ލލިބުނު ގެއްލުންތައްވެސް މަރާމާތުކޮށްފައިވެއެވެ.

މަސައްކަތްތައި ނިމިފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗް މަހު ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހގިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ފައްޓަވައިދެއްވާފައިވާއިރު އެޔާޕޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް އެމްޓީސީސީއިން ނިންމައި ސަރުކާރާ ހަވާލުކޯށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއާޕޯޓްގެ ފަސިންޖަރުންގެ ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އެމްޓީސީސީއިްނެވެ. ޓާމިނަލްގެ އަގު 13.8 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާއިރު އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭ، ޓެކްސީވޭ އަދި އޭޕްރަން ތަރައްގީ ކުރުމަށް 198 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.