16 މެއި 2021 ގައި ބޭއްވި އެ ކުންފުނީގެ ހާއްސަ ގޮތުން ކުރާ އާންމު ޖަލްސާ | ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ

އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ އާންމު ޖަލްސާ ޖޫން މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، މިދިޔަ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރީތައް ވުމަށްފަހު ވަނީ ލަސްކޮށްފައެވެ.

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ލިސްޓިންގ ރޫލްސްއާއި ސެކިއުރިޓީޒް ކޮންޓިނުއިންގ ޑިސްކްލޯޝަރ އޮބްލިގޭޝަން އޮފް އިޝުއަރޒް ރެގިއުލޭޝަންގެ ދަށުން، ކުންފުނިތަކުގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މެއި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ބާއްވަން ޖެހެއެވެ.

އެމްޓީސީސީއިން މި މުއްދަތުގައި ޖަލްސާ ނުބާއްވަނީ އެ ކުންފުނީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަގޮތުން ކުރާ ޢާންމު ޖަލްސާ 16 މެއި 2021 ގައި ބާއްވަންޖެހުމާއި ގުޅިގެން ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދައާއެކު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފައިވަނީ މެއި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ބާއްވާ ގޮތަށެވެ. އެ ކުންފުނިންވަނީ މިކަމުގެ މައުލޫމާތު އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާއި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާތަކާއި ޚާއްސަގޮތުން ކުރާ ޢާންމު ޖަލްސާތައް ބާއްވަމުން އަންނަނީ ވާރޗުއަލްކޮށެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.