ރ.އުނގޫފާރުގައި ދަންޖެހިފައި ހުރި ކުއްޖަކު ފެނިއްޖެއެވެ.

ރ.އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލުން ޖަޒީރާނޫހަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި، ދަންޖެހިފައި ވަނިކޮށް ފެނިފައިވަނީ ޒުވާން ފިރިހެންކުއްޖެކެވެ. އެކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވިފައިވަނީ 12:45 ހާއިރުއެވެ. 

މިހާރު އެ ކުއްޖާ މަރުވެފައިވާކަން ކޮންފާރމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، ކޮންފާރމް ނުވަނީސް އިތުރު މައުލޫމާތުދޭން ދަތިކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުންވަނީ ބުނެފައެވެ. އެ ކުއްޖާގެ މަރު ކޮންފާރމްކުރުމަށް ފުލުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުންދަނީ މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.