ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމުން ޒީނާ ޒާހިރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. ޒީނާއަކީ މިދިޔަ މަޖިލީހުން ބްރޯޑްކޮމްއަށް އައްޔަން ކުރި މެންބަރެކެވެ. 

އޭނާއާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކެއް މަޖިލީހުން ދިޔައީ ބަލަމުންނެވެ. އަދި ކޮމިޓީއިން ވަނީ އޭނާ މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް ތަޅުމަށް ހުށަހަޅަން ވެސް ނިންމާފައެވެ. 

ޒީނާއާއެކު ބްރޯޑްކޮމްއަށް އައްޔަން ކުރި އެހެން މެންބަރުން ވެސް މިހާރު ވަނީ އެ ކޮމިޝަނުން ވަކިކޮށްފައެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.