ގުޅީފަޅު ބޭރުގައި އަޅާފައި އޮތް ބޯޓަކުން ވެއްޓި ބޯ ފަޅައިގެން ދިޔަ ބިދޭސީއެއް މަރުވެއްޖެއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވާކަން ރިޕޯޓްކުރީ މިއަދު ހެނދުނު 11:15 ގައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

އަދި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓްލިބުމާއެކު އޭނާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މާލޭ އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑުން މަސައްކަތްކޮށް އޭނާ މާލެ ގެނެވިފައިވަނީ 12:10 ހާއިރު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އޭނާ މާލެ ގެނެސް ގެންގޮސްފައިވަނީ އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) އަށެވެ. އޭނާ ގެނެސް ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް މަރުވެފައިވާކަން އައިޖީއެމްްއެޗްއިން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. 

މި މީހާއަކީ ވިކްޓޯރިއާ267 ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިޔެކެވެ. މި ބޯޓު ބަނދަރުކޮށްފައިއޮތީ ގުޅީފަޅު ބޭރަށެވެ. މި

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.