ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއާމެދު ސުވާލު އުފެދިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ފަސްކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލަ އެންމެ ފުރަތަމަ ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ މި ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތިދުވަހަށެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން އަންނަ ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހަށް ފަސްކުރުމަށް މިހާރުވަނީ ނިންމާފައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ ޔައުގޫބުގެ ފަރާތުން އެގޮތަށް އެދިވަޑައިގެން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

ޔައުގޫބުގެ ގޮނޑިއާމެދު ސުވާލު އުފެދުނީ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ކަމަށް އޭނާ އައްޔަން ކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓުންގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަކީ މުސްތަގިއްލު ތަނެކެވެ. އެހެންވެ އެ ތަނުގެ އިންތިގާލީ ކައުންސިލަށް މެމްބަރު ވެސް ވާނީ މުސްތަގިއްލު ބަޔަކަށެވެ.

ގާނޫނުއަސާސީގެ 73 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ 5 އަދި 8 ގައި ބުނާ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް މުސްތަގިއްލު މަގާމަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ.

އެހެންވެ އޭނާ އެ މަގާމު ގަބޫލު ކުރެއްވުމާއެކު މަޖިލިސް މެންބަރެއްގެ ޝަރުތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ ކިބައިން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންވެ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ގާޒީ މުހައްމަދު ހަލީމް ނިންމެވިއެވެ.

ޔައުގޫބު މިހާރަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭނާ މަގާމު ގަބޫލުކުރެއްވީ ގާނޫނީ ލަފާ ވެސް ހޯދައިގެން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އުފެދުމުން ގަބޫލު ކުރެވުނީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ދުރަ ޖެހިލުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *