ކ. މާލެ، ގ. ހިޔަރޯދި، މުޙައްމަދު ޝަމްޢާން ސަލީމް(26އ) ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. 

ފުލުހުން ބުނީ މުޙައްމަދު ޝަމްޢާން ސަލީމް ހޯދަމުންދަނީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. 

މުޙައްމަދު ޝަމްޢާން ސަލީމާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ، ފުލުހުންގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9911099 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.