މީހަކަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ މީހަކަށް ބިރު ދައްކާ އިންޒާރު ދީފައިވާ މައްސަލައެއް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅޭ އިތުރު އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ހިއްސާ ނުކުރެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.