އަދާރަން ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީއަކު ކަރަންޓުގައި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ. 

ފުލުހުން ބުނީ ރިސޯޓެއްގައި މީހަކު ކަރަންޓުގައި ޖެހިގެން މަރުވެފައިވާ މައްސަލަ ރޭ 8:00 ހާއިރު ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ހާދިސާގައި މަރުވެފައި ވަނީ ސްރީ ލަންކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށެވެ. 

އެ ހާދިސާ ހިނގުމުން ބިދޭސީ މީހާ ކ. މާފުށީ ހެލްތު ސެންޓަރަށް ގެންގޮންދިޔަ އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.