ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް އިތުރު ކައިވެންޏެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. 

ޖަޒީރާ ނޫހަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޤާސިމް ކައިވެނި ކުރެއްވީ ރާނިޔާ ކިޔުއްވާ ބޭފުޅަކާއެވެ. އޭނާއަކީ އދ. މާމިގިއްޔަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅެކެވެ. 

ގާސިމް ކައިވެނި ކުރެއްވީ މިއަދު އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައެވެ. މިއީ ގާސިމް ކުރެއްވި ހަތަރުވަނަ ކައިވެންޏެވެ. އަދި މިފަހަރު ގާސިމް ކައިވެނި ކުރެއްވީ އޭނާއަށްވުރެ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން އުމުރުން ޅަ ކުއްޖަކާއި ކަން މި ނޫހަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.