އެންދަމަން ފޭބި ނ.މާޅެންދޫ ދޯންޏެއްގެ މަސްވެރިއަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ މީހާ އެންދަމަން ފޭބީ ގުޅީފަޅު ކައިރިއަށެވެ.

ޖަޒީރާނޫހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ނ.މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝާހް މޫސާ ވިދާޅުވީ ހާދިސާ ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ސީދާ ތަފްސީލު އަދި ނޭނގޭކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް، މަރުވީ 56 އަހަރުގެ މީހެއްކަން ޔަގީން ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގީ މިއަދުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެ މީހާގެ ހަށިގަނޑު މިހާރުވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ގެނެވިފައެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.