ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މެލޭޝިއާއަށް ކަނޑައެޅި ފުރަތަމަ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރަކަށް ކާނަލް އަބްދުއްރައޫފް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. 

މި މަގާމަކީ  ދެ ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ދިވެހި ސިފައިންނަށް އެ ގައުމުން ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އޮންނަ މަގާމެކެވެ. 

މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަށް ރައޫފު ހުންނަވާނީ މަލޭޝިއާގައެވެ. 

މެލޭޝިއާއަށް އަލަށް ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރަކު ރާއްޖެއިން ހަމަޖެއްސިއިރު އިންޑިއާ، ސްރީ ލަންކާ އަދި ޕާކިސްތާނުގައި ރާއްޖޭގައި ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރުން ތިއްބަވައެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.