ވެމްކޯގެ އަވަސް ޕޭގެ ހިދުމަތް ރަގަޅުކުރުމާއެކު ވެބްސައިޓު އަޕްގްރޭޑުކޮށް ލޯންޗުކޮއްފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ވެބްސައިޓުން އަވަސް ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ކާޑުތަކުން ބިލަށް ލާރި ދެއްކުމުގެ ހިދުމަތް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ވެމްކޯއިން ތައާރަފްކުރި މި ވެބްސައިޓާއިއެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް ޕޭމަންޓް ހިސްޓްރީ ފަސޭހަކާމާއެކު ބަލައިލެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން ދައްކާފައި ހުރި ބިލުތަކާއި ނުދެއްކި ހުރި ބިލުތަކުގެ ތަފްސީލު ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް ފެންނަން ހުންނާނެ ކަމަށް ވެމްކޯއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ހިދުމަތާއިއެކު ވެމްކޯގެ ބިލުތައް ދެއްކުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ވެމްކޯގެ ހިދުމަތް ހޯދަމުން އަންނަ ފާރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުއިފަސޭހަޔަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.