ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ)ގެ އޮފީހަށް ވަދެ، ލައްކަ އަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލަ ރިޕޯޓު ކުރީ އިއްޔެގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި ކަމަށެވެ.

އާރުޑީސީގެ އޮފީސް ފަޅާލައިގެން ބަޔަކު އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގި ކަމުގެ މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މައްސަލަ ތަހުޤީޤްކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.