ހެންވޭރު ފިހާރައެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ. އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއްވެފައެއް ނުވެއެވެ. 

މިއަދު މެންދުރުފަހު މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މަޖީދީމަގާ ޖަނަވަރީ މަގާ ގުޅޭ ކަންމައްޗަށްވާ ގޮތަށް ހުރި އަންނައުނު ފިހާރައެއްގައެވެ. 

އަލިފާން ރޯވިތާ މާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ސިފައިން ވަނީ އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލާފައެވެ. 

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވެސް މާލޭގައި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައިވެއެވެ.  

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.