ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަނުން ރޭގަނޑު ކުނި ނަގާ ވަގުތު އަވަސް ކުރަން ވޭސްްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

ވެމްކޯ އިން މިހާރު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަނުގެ ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ރޭގަނޑު 11:00 އާ ހަމަޔަށް ކުރެ އެވެ. 

އެހެން ނަމަވެސް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ނެރެނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން މިހާރު ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފައިވާ ވަގުތުތަކަށް ބެލުމަށް ފަހު އެ ގަޑިތައް ބަދަލު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެންރޭގަނޑު 7:00 އާއި 9:30 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތުގައި ކަމަށް ވެމްކޯ އިން ބުންޏެވެ.

ވެމްކޯ އިން ގޭބިސީތަކުން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ދުވާލުގަ އެވެ. އެ ކުންފުނިން މީގެ ކުރިން އެ ކުންފުނީގެ މުއައްޒަފުން ދަންވަރުގެ ވަގުތުގައި ވެސް ހިދުމަތް ދެ އެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *