ފޮޓޯ: އަދަދު

މާލޭގެ މަގެއް ބަންދުކޮށްގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުން ފެނުނީ ކުޅޭކުޅޭ ބަޑިއެއް ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފިއެވެ.

މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި މާފަންނު މުއިވެޔޮ މަގު ބަންދުކޮށްގެން ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ސިފައިންވެސް ވަނީ ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަންގައި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ ހަތިޔާރާއި އެކުއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މި އޮޕަރޭޝަން އަކީ އެ މަގުގައި ހުރި ގެއެއްގައި ހަތިޔާރު ހުރި ކަމަށް ރިޕޯޓު ލިބިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު މި އޮޕަރޭޝަން ނިންމާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.