މާލެ ނޯތު ހާބަރު ސަރަހައްދު -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް / ޖަޒީރާ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން (އެމްޕީއެލް) އިން މޭޖަރ އިމްޕޯޓަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.

20 އަށް ވުރެ ގިނަ މޭޖަރ އިމްޕޯޓަރުންނާއި އެކު މި ފަދަ ބައްދަލުވުމެއް އެ ކުންފުނިން ބޭއްވީ އެފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދީ، ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައެވެ.

އެ ކުންފުނިން ވަނީ މި އަހަރުގެ ކުރީ ކޮޅުގައި ރާއްޖޭގެ ޝިޕިންގް އެޖެންޓުންނާއި ވެސް ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. މިފަދަ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޕޯޓުގެ ހިދުމަތް ހޯދާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރާ ކަންކަން ބަލައިގަނެ އެ ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް އިސްކަން ދޭ ކަމަށް އެމްޕީއެލް އިން ބުންޏެވެ.

އެމްޕީއެލް އިން ބުނީ ރޯދަ މަހަކީ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ބާރު ބޮޑު މަހަކަށް ވީ ނަމަވެސް، ވީހާވެސް އަވަހަށް މުދާ ކްލިއަރ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.