މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮތްވައި ފެނިއްޖެއެވެ. މަރުވެފައިވަނީ އިންޑިއާ މީހެކެވެ. 

އެމީހާ މަރުވެފައި އޮތްވާ ފެނުނީ މާފަންނުގެ ގެއެއްގައެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. 

ހާދިސާގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.