ހައުސިން ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް މުހައްމަދު ޖައިޝް އިބްރާހިމް އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން އެޗްޑީސީގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް ޖައިޝް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ވަނީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. މިއާއެކު އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުގައި މިހާރު ތިއްބަވާނީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ސުހައިލް އަހްމަދު އާއިޑިރެކްޓަރުން ކަމުގައިވާ އިބްރާހިމް އަފްރަތު، އަބްދުﷲ ރަމީޒް އާއި އަހްމަދު އާތިފް އަދި ހަސަން މުނީރެވެ.

އެޗްޑީސީގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް ޖައިޝް އައްޔަން ކުރިއިރު، ދާދި ފަހުން ވަނީ އެ ކުންފުންޏާއި ގްރޭޓާ މާލެ އިންޓަންޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް އެއްކޮށްލަން ނިންމައިފަ އެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.