ވިޔަފާރިތަކުން ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދޭ މުއްދަތު ހަ މަސް ދުވަހަށް ފަސް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.


ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލީ ހާލަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ބީއެމްއެލް އިން ނަގާފައިހުރި ދަރަނީގެ ޕްރިންސިޕަލް އަދި އިންޓަރެސްޓް ޕޭމަންޓްތަށް ހަ މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ލަސްކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގޫޅޭ ތަފްސީލުތައް ބީއެމްއެލް އިން އާއްމުކުރާނެ ކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *