ކޮވިޑް-19އަށް ޝައްކު ކުރެވޭތީ ހުޅުމާލެއިން ފަރުކޮޅުފުއްޓަށް ގެންގޮސް އެކަހެރިކޮށް، ޓެސްޓު ކުރި ދިވެހި މީހާ ވައިރަހަށް ނެގެޓިވް ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފި އެވެ.

މިމީހާ އަކީ އަނަންތަރާ ދިގު ރިސޯޓުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާގެ "ކްލޯސް ކޮންޓެކްޓް"އެއް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައިވެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *