ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ސިނަމާތަކާ ފިލްމު ތިއޭތަރު ހިންގުން ހުއްޓާލުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަން މިހެން ނިންމާފައި މިވަނީ ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ހާއްސަ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުންނެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް 13 މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގައި ވަނީ 30 ދުވަހަށް ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.